Pátek, 2 června, 2023
magazin
HomeBývaniePotrebujete zaistiť revízie plynových zariadení? Poradíme, kde sa obrátiť

Potrebujete zaistiť revízie plynových zariadení? Poradíme, kde sa obrátiť

Ak vo svojej spoločnosti, alebo kdekoľvek inde prevádzkujete plynové zariadenie, je dôležité zaistiť jeho bezpečný chod a správnu činnosť. Za týmto účelom si ľudia aj spoločnosti objednávajú revízie plynu, ktoré zahŕňajú kontrolu plynových spotrebičov i prívodu plynu odborným revíznym technikom.

Obráťte sa na skúsenú spoločnosť

Ku kvalitným a rokmi prevereným spoločnostiam, ktoré vykonávajú dnes a denne revízie plynových zariadení, patrí Technická správa a údržba budov z Bratislavy. Jej kvalifikovaní revízni technici vykonajú odborné merania a skúšky, čím preveria stav týchto zariadení. Dôjde k odhaleniu prípadných porúch a predíde sa tak úrazom aj škodám na majetku.

K dispozícii sú vám komplexné služby, všetko, čo len potrebujete, nájdete na jednom mieste. Ide o revízie plynových spotrebičov a kontrolu ich pripojenia, revízie plynových rozvodov, kontrolu tesnosti uzáverov plynu a plynovodov, revíziu plynových kotlov, komínov, alebo tiež meranie úniku zemného plynu a LPG, kontrolu spaľovania zemného plynu a LPG, kontrolu prítomnosti oxidu uhoľnatého, vydanie správy, servis a odstránenie zistených porúch, pripomienku termínu pravidelnej revízie alebo upozornenie na legislatívne zmeny v oblasti revízií.

Ako prebieha revízia plynu a plynových zariadení?

Intervaly pre revízie plynových zariadení, respektíve revízie plynu, stanovuje zákon. Pokiaľ si najmete spoločnosť, ktorá sa bude o vaše plynové zariadenia starať, nebudete musieť žiadne termíny strážiť. Urobí to za vás. Dôležité dátumy vopred pripomenie, aby ste mali čas naplánovať ďalšiu odbornú prehliadku.

Revíziu vykonáva certifikovaný revízny technik, ktorý preverí, či kontrolované plynové zariadenie neohrozuje majetok, osoby, alebo okolie. Posúdi aj to, či vyhovuje príslušným normám a vyhláškam. Dôjde k dôkladnému prevereniu prívodu plynu, tesnosti uzáverov, osadeniu plynových spotrebičov, alebo prevereniu kvality spaľovaného zemného plynu a LPG. Nechýba ani detekcia úniku zemného plynu, LPG a oxidu uhoľnatého. Po dokončení prehliadky obdrží zákazník revíznu správu.

Dbajte na bezpečie svoje, okolia i majetku. Zaistite vašim plynovým zariadeniam spoľahlivý servis.

- Komerční sdělení -pr clanky

Najnovjše články